Åbygg AS
Vassneset 2,
7170 Åfjord

Tlf: 72 53 14 90
Mob: 971 86 926

E-post: post@aabygg.no

Org.nr. 917 934 436