Åbygg ble stiftet av Ernst Hårstad og Hallgeir Vingen i begynnelsen av år 2000. Tidligere var bedriften et DA selskap med kun eierne som ansatte. Etter en tid ble behovet for arbeidskraft større og vi måtte ansette flere medarbeidere. Bedriftens styre valgte å omdanne selskapet til aksjeselskap samtidig med denne ekspansjonen. Vi er i dag 12 ansatte.

Åbygg as driver i hovedsak med bygging / ombygging av eneboliger og fritidsboliger, men vi har også vært med å bygge flere driftsbygninger for landbruket. Bedriften er godt utstyr med verktøy og utstyr til denne type aktivitet.

Åbygg as er godkjent som lærlingebedrift.

Org. nr: 917 934 436

Adresse:
Vassneset 2, 7170 Åfjord